top of page

קבוצות הלמידה

מהי קבוצת הלמידה?

מתוך התפיסה שתהליך הלמידה הוא אישי, כלומר כל תלמיד בוחר את מה שמעניין אותו ובקצב המתאים לו, המערכת שלנו בנויה מקורסים בנושאים שונים ומגוונים, בנוסף לקורסי העוגנים. כל ילד וכל איש צוות יכולים לפתוח קבוצת למידה בכל נושא שיבחרו ומנהלים אותה במהלך השנה. הקורסים יכולים להתפרש על פרקי זמן שונים - חודש, חצי שנה ואפילו שנה - בהתאם לתכנית שנקבעה מראש. גיל הילדים, מספרם ואופן הלמידה בכל קבוצה משתנה בהתאם לתוכן הנלמד והחלטות הקבוצה.

איך פותחים קבוצה?

WhatsApp Image 2021-07-22 at 17.29.37 (7).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-22 at 17.42.24 (1).jpeg

תחילה, על כל פותח קבוצה (פו"ק) לעבור קורס פתיחת קבוצות (קפו"ק). בקורס יחדד את מטרות הקבוצה, ירכוש כלים לניהולה ויבנה תכנית ללימוד הנושא. בנוסף, התגים הבסיסיים שחייבים להיות באמתחתו של כל פו"ק, הם: תג אחריות, תג ניהול זמן ותג התמדה.

להלן דוגמאות מפרויקטים שונים שהפיקו הילדים:

פרויקט היסטוריה - יוון העתיקה
06:19

"The capacity to learn is a gift.

The ability to learn is a skill.

The willingless to learn is a choice."

(Brian Herbert)

bottom of page