top of page

חונכות אישית

חונכות אישית

החונכות האישית היא אחת הפונקציות המרכזיות בבית-החינוך שלנו והיא מבוססת על הקשר האישי ומערכת האמון שנוצרת שבין התלמיד לחונך. דמות החונך מלווה את התלמיד בכל התהליכים שהוא עובר בבית החינוך - החל מבניית התכנית האישית, דרך קשר עם החונכים האחרים ועד לתקשורת רציפה עם ההורים. החונך מלווה, תומך, מייעץ, מקשר ושומר על דיאלוג מתמשך עם התלמיד ועם כל הגורמים סביבו, כדי שיוכל לממש את רצונותיו ולהגיע אל יעדיו.

WhatsApp Image 2021-07-22 at 10.43.44 (3).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-25 at 17.45.54.jpeg

בתחילת השנה, התלמיד בוחר שתי אופציות לחונך מתוך אנשי הצוות שמלווים את הקבוצה שלו, לאחר תקופת היכרות קצרה אתו. תלמיד שזו לא שנתו הראשונה בבית החינוך יכול לבחור להמשיך עם חונך שליווה אותו בעבר, או לבחור חונך אחר. מפגשי החונכויות מתקיימים מדי שבוע ומעוגנים במערכת האישית. החונכות אינה מסתיימת בפגישה השבועית, אלא מלווה את התלמיד במהלך שאר שעות היום והשבוע - בשיחות עם חונכים אחרים, בעדכונים מול ההורים ובתמיכה בדרכו של התלמיד.

 

כחלק מתפיסה חינוכית-הוליסטית, אנו רואים חשיבות גדולה למשולש חונך-ילד-הורה. אנו מאמינים שרק תהליך משולב שכזה, המחבר בין העשייה בבית-החינוך לשגרת הבית, ומושתת על דיאלוג פתוח וכן בין כל הצדדים, יוכל לשמש כבסיס יציב להעצמת הילד.

"No significant learning

occurs without a significant relationship."

(Dr. James Comer)

bottom of page