top of page

תכנית למידה אישית

יעדים

WhatsApp Image 2021-07-25 at 17.37.18 (8).jpeg

ילדים (או אנשים לצורך העניין) שונים זה מזה. הם בעלי תכונות אופי שונות, תחומי עניין מגוונים ויכולות משתנות. זו הסיבה שלא יכולה להיות תכנית לימודים אחת שתתאים לכולם. תכנית הלימודים חייבת להיות אישית ומותאמת לכל ילד על-פי צרכיו, יכולותיו ותחומי העניין שלו.

 

בית החינוך שלנו מעודד כל תלמיד לבנות לעצמו תכנית לימודים שתתאים לו ומאפשרת לו מגוון תחומי לימוד להתמקד בהם. אך עם זאת, גם אם הילד יודע מה מעניין אותו ומה הוא רוצה ללמוד, לא תמיד הוא יודע איך להתמקד ולהגדיר תכנית אישית. אחד הכלים לבניית תכנית שכזו, היא הצבת יעדים אישיים.  הלומד, בליווי החונך האישי, יקבע לעצמו מה הם היעדים אליהם הוא שואף להגיע. על היעדים להיות מדויקים, מדידים ומוגבלים בזמן, זאת על-מנת שהלומד יידע בבירור מתי הגיע אל היעד. 

תגים

לשיטת הציונים וההיבחנות הנהוגה במערכת החינוך חסרונות רבים, אך יש בה גם מספר יתרונות, כמו למשל תמריץ ללמידה, מדד מסוים לאיכות הלמידה וסיכום נושא מסוים לפני מעבר לנושא חדש. החסרונות המרכזיים בשיטה זו, כוללים השוואה בין לומדים בעלי יכולות שונות, תחרותיות לא בריאה המייצרת לחץ, ויצירת מדד מרכזי המעודד שינון ובודק מיומנויות מאוד ספציפיות. מציאת שיטה אחרת, שיהיו בה היתרונות של השיטה הנ"ל וללא החסרונות, הייתה צעד מתבקש.

לכן פיתחנו רעיון, בו הלומדים יקבלו תגים שונים על השלמה של מגוון יעדים ומטרות. ביום הלימודים האחרון בכל חודש יוענקו התגים שהושגו במהלך החודש במעמד חגיגי, שבו ישתפו הילדים בחוויותיהם, אם הם חפצים בכך.

 

כחלק מתהליך הצבת היעדים, הלומד רוכש מיומנויות של הצבת מטרות ויעדים, תהליכי מישוב ורפלקציה ובניית תכנית לימודים אישית. באחריות החונך האישי לעזור ללומד למקד את התהליכים, ולוודא שהוא לא מתפזר ולא מציב לעצמו יותר מדי יעדים.

WhatsApp Image 2021-07-25 at 17.37.18 (20).jpeg

"Personal growth is not a matter of learning new information

but of unlearning old limits.

(Alan Cohen)

bottom of page