top of page

חינוך בתנועה

WhatsApp Image 2021-07-14 at 08.55_edited.jpg

מהו חינוך בתנועה?

בית הספר שלנו הוא ללא מבנה פיזי קבוע, הנודד בין מרחבי למידה שונים, אתרים היסטוריים, ציבוריים וקהילתיים, המאפשרים למידה מבוססת מקום. התנועה מעודדת גמישות, התמודדות עם אי ודאות וסתגלנות. 

לפניכם מצגת המסכמת את עיקרי התפיסה.

המצגת היא אינטראקטיבית וניתן לשלוט בקריאתה:

  • הקלקה בכל מקום במצגת תפעיל את ההנפשה ותשלוט בקצב התחלפות השקופיות.

  • ניתן לעבור בין השקופיות באמצעות החיצים בתחתית המצגת.

  • בתפריט הסמוך לחיצי השקופיות (3 נקודות אנכיות) ניתן לבחור אפשרויות נוספות, ביניהן מעבר לצפייה במסך מלא.

"התפקיד האמיתי של מנהיגות בחינוך ... איננו ולא אמור להיות פיקוד ושליטה.

תפקידה האמיתי של המנהיגות הוא בקרת אקלים, יצירת אקלים של אפשרות."

קן רובינסון

בואו להכיר, להבין ולפעול

להרשמה ליום הפתוח
bottom of page