top of page

הלומד האוטונומי

בונים מערכת.jfif

מהי למידה אוטונומית?

כולנו היינו רוצים שהילדים שלנו יגלו הנעה פנימית ללמידה, עצמאות ומחויבות לדרכי הלמידה השונות. התקופה האחרונה רק הדגישה את חיוניות המיומנויות להם זקוקים התלמידים על-מנת להסתגל לשינויים הסביבתיים, וללמוד במצבים חדשים ובתנאים אשר לא היו מורגלים אליהם קודם לכן.

מחקרים ומאמרים רבים פורסמו על הלומד האוטונומי, הנקרא גם 'הלומד העצמאי', או 'הלומד בעל ההכוונה העצמית'. להלן דגימות שיכולות להטיל מעט אור על התפיסה, הרציונל העומד בבסיסה ודרכים ליישומה:

מאמר מתוך המגזין המקוון "זמן חינוך" המתייחס לנושא:

https://www.edunow.org.il/article/3913

מאמר מתוך האתר ScienceDirect המספק מגוון מאמרים המשמשים למחקר מדעי, טכני ורפואי:

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/self-regulated-learning

"אי אפשר ללמד אדם דבר;

ניתן רק לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו."

(גלילאו גליליי)

הלומד האוטונומי

בואו להכיר, להבין ולפעול

להרשמה ליום הפתוח
bottom of page