top of page

POL - Presentation Of Learning

מהו POL?

משמעות המושג Presentation of Learning הוא כלשונו - הצגת למידה. זהו מעמד המתקיים פעמיים במהלך השנה, בסיום כל סמסטר, במקביל למעמד חלוקת התעודות המתקיים בבתי-ספר אחרים. תלמידי הבוסתן מציגים בפני קהל (החונך האישי, ההורים, האחים ואורחים נוספים שהם בוחרים) את תהליכי הלמידה שעברו במהלך המחצית. הצגת הלמידה יכולה להתקיים בכל אופן שהתלמיד יבחר - מצגת, עבודת אמנות, דגם, משחק ועוד. בחלק הראשון של מעמד ההצגה, התלמיד מציג את התוצר ואת ניתוח תהליכי הלמידה שעברו. בחלק השני, הקהל רשאי לשאול שאלות על ההערכות שהציג. בסוף השנה, מתקיימת תערוכה המציגה את תוצרי ה POL של התלמידים.

למה אנחנו עושים את זה?

ה POL מחליף אצלנו את שיטת ההערכה המסורתית המקובלת ברוב המקומות, שהיא התעודה. אנו מאמינים, שהיחיד שיכול באמת להעריך את תחומי העניין, ההתקדמות, האתגרים וההישגים שלו - הוא התלמיד. כל הערכה חיצונית שתהיה עליו, תהיה שיפוטית ולא הוגנת, ובהכרח סותרת את התפיסה כי התלמיד אחראי על הלמידה שלו, ולא המורה. התעודה, שתפקידה המקורי היה כלי להערכת התלמיד, הפכה עם השנים למטרת הלימודים ואיבדה מכוחה לעזור לו.

 

תהליך העבודה לקראת ה POL סוקר את ההחוויות שהתלמיד עבר, את הנושאים שחקר ולמד, את היעדים שהשיג ואת התקדמותו בתכנית האישית שיצר. עיבוד תהליכי הלמידה והאימון במיומנות הרפלקציה, מביא את הלומד להסתכלות מחודשת על הלמידה שלו, ליצירת רבדים נוספים של הקשרים ומשמעויות לידע, ולהעמקת הידע שרכש. תהליך זה יסייע ללומד להתוות לעצמו מסלול לימודים מתאים ולוודא שהוא מתמיד בו.

 

תהליך כזה מעלה את רמת המוטיבציה של הלומד, מגביר את המעורבות שלו בתהליכי הלמידה והופך אותו לישות הבלעדית האחראית ללמידה שלו.

WhatsApp Image 2021-07-27 at 22.56.43 (3).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-27 at 22.47.20.jpeg

"We do not learn from experience...

we learn from reflecting on experience."

(John Dewey)

WhatsApp Image 2021-07-27 at 22.56.43.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-27 at 22.56.43 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-07-27 at 22.47.19.jpeg
WhatsApp Image 2021-07-27 at 22.56.43 (2).jpeg
bottom of page