top of page

שיטת ההערכה

אנו מאמינים, שהתלמיד הוא זה שמעריך את תחומי העניין, ההתקדמות, האתגרים וההישגים שלו. תפקיד המורה הוא לתווך את תהליך ההערכה כתהליך מעצב ולא מסכם. שילוב תהליך רפלקציה, שיאפשר ללומד להעריך אם לימודיו מתקדמים בקצב ובאופן שנכון לו ותואם את מטרותיו, למקד את הגורמים שמעכבים אותו, ולהשתמש בידע ובניסיון שרכש כדי להצליח בהמשך.
אפשרויות ההערכה הן מגוונות. התלמיד יכול להחליט להיבחן, לקבל משוב מהמנחה או מעמיתיו, להציג פרויקט סיום, להגיש עבודת גמר, או כל דרך אחרת שיבחר.

 

שיטת התגים

הלומד, בליווי החונך האישי, קובע לעצמו יעדים מדויקים, מדידים ומוגבלים בזמן.
כל יעד מכוון למיומנות מוגדרת ובהשגתו מוענק תג לציון הצלחת היעד.

רפלקציה והצגת הלמידה (POL)

WhatsApp Image 2021-07-25 at 17_37_18 (20).webp
IMG-20240309-WA0016.jpg

Presentation of Learning – הצגת למידה: התלמיד מציג את תהליכי הלמידה שעבר במהלך המחצית בכל אופן שיבחר. עיבוד תהליכי הלמידה, מביא אותו ליצירת רבדים נוספים של הקשרים ומשמעויות לידע, ולהעמקת הידע שרכש.


שלבי ההכנה: סקירה של תהליכי הלמידה לאורך המחצית, כתיבת תהליך הרפלקציה בשיתוף החונכת האישית, בחירת אופן ההצגה והפקת התוצר.


שלבי ההצגה: הצגת התוצר וניתוח תהליכי הלמידה, שאלות מהקהל ותערוכת תוצרים קהילתית.

bottom of page