top of page

רב-גיליות

WhatsApp Image 2024-03-09 at 22.11.08_c2e846ec.jpg
WhatsApp Image 2024-03-09 at 20.44.27_45abcbfe.jpg

הילדים בבית החינוך לומדים בקבוצות חברתיות רב-גיליות, וגם בקורסים השונים לומדים בקבוצות בהתאם לתחומי העניין ולרצונם האישי.

 

לרב-גיליות יתרונות רבים:

  • חיבורים חברתיים ולימודיים לפי תחומי עניין ושלב התפתחות ולא לפי גיל.

  • הרחבת יכולת ההכלה והקבלה.

  • הבוגר, ולא המבוגר, כמודל לחיקוי.

  • הדמיית מציאות החיים הטבעית.

  • תרגול כישורי מנהיגות והובלה חברתית.

bottom of page