top of page

עוגנים

מה הם העוגנים?

תחומי הלימוד המוגדרים אצלנו כ'עוגנים' הם: שפה, אנגלית ומתמטיקה. שאר התחומים נלמדים במסגרת 'קבוצות למידה'. מה, אם כן, ההבדל בין התחומים השונים ומדוע בחרנו דווקא בשלושת התחומים הנ"ל כעוגני למידה? האם הם חשובים יותר מתחומים אחרים? ואיך בדיוק באה פה לידי ביטוי הבחירה?

נתחיל בבחינת המושג 'עוגן'. על-פי אוקספורד, עוגן הינו דבר בטוח ויציב שאפשר לסמוך עליו. אם כך, על-מנת שתלמיד יוכל להתפתח בדרכו, עליו להסתמך על המיומנויות שרכש ולבטוח ביכולותיו ללמוד ולהתקדם. כדי להבטיח זאת, עליו להתחיל את הדרך בבניית יסודות חזקים ויציבים שעל בסיסם יוכל להקים עליהם את בסיס הידע שלו. מה הם היסודות?  מיומנויות הלמידה.

WhatsApp Image 2021-07-22 at 17.29.37 (2).jpeg

תחומי השפה, האנגלית והמתמטיקה משמשים כמיומנויות חשובות ביותר בתהליכי הלמידה של כל שאר התחומים. ההישגים ברכישת הידע בשלושת השפות הללו (כן, גם מתמטיקה היא שפה) לא מספקים כאשר הם  עומדים בפני עצמם בלבד. ההבנה כי אלו הם כלים חיוניים ללמידת כל נושא שהלומד ירצה להתפתח אליו בהמשך - היא המוטיבציה ללמידתם והסיבה שהחלטנו לעגן אותם בתכנית הלימודים שלנו.

איך אנחנו עושים את זה?

שיעורי העוגנים מחולקים לקורסים ברמות שונות שאליהם משתבצים התלמידים. החלוקה היא ברובה גילית, אך לא מן הנמנע, שלומד יחליט שתכנית הלמידה האישית שלו מחייבת אותו להצטרף לקבוצת גיל לא שלו (בין אם הוא מתקדם ברמה, או זקוק לחיזוקים בבסיס הידע שלו). ההחלטה לגבי כל לומד היא אישית ומלווה על-ידי מורי הקבוצות והחונך האישי.

WhatsApp Image 2021-07-22 at 17.42.24.jpeg

"The only skill that will be important in the 21st century

is the skill of learning new skills.

Everything else will become obsolete over time."

(Peter Drucker)

bottom of page